สร้างจุดอ่อนให้เป็นประโยชน์


บันไดสามขั้นของ ยอร์ช รอมนีย์
Three steps for liking yourself
George Romney
ประธานกรรมการ บริษัท อเมริกันมอเตอร์

  1. จะไม่ยอมทำอะไร ถ้าคิดว่ามันเป็น สิ่งที่ไม่ดี
  2. ถ้ามันดี และเหมาะสม จะ ลงมือทำมัน ทันที
  3. จะเกิด ความสำเร็จ และ ความสุข เพราะมี ตัวเอง เป็นเพื่อนปลอบใจ

“สร้างจุดอ่อนให้เป็นประโยชน์” Turning Catcalls into Compliments

ถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่าง มันย่อมเกิดปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวแน่ หากคุณไม่คิดเตรียมแผนงานให้ดีก่อน คุณอย่าท้อถอย วิ่งหนีมัน ต้องสู้ ทำมัน อย่างเต็มที่มีความอดกลั้น อดทน คุณก็จะประสบ ความสำเร็จ
There will be many obstacles, and you must be prepared for them.

คน 3 ประเภท
3 kinds of people
บุรุษ หมายเลข 1 : The people you want to emulate
บุรุษ หมายเลข 2 : The people to stay away from
บุรุษ หมายเลข 3 : Shun them

บนถนนของผู้พิชิต The road of winning คุณต้องเชื่อมั่นว่า คุณเป็นบุรุษหมายเลข 1 คุณต้องระลึก เตือนสติคุณทุกวันว่า คุณเป็นบุรุษหมายเลข 1 ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะทำได้ดีไปกว่าตัวคุณเอง
The Power of Positive Thinking Dr. Normal Vincent Peale

คุณจะเอาชนะคนอื่นได้ ถ้าคุณชนะตัวคุณเอง
If you want a winning image with others, you first concern must be a winning Self image Robert L. Shook

เริ่มทำกันวันนี้ เดี๋ยวนี้ ติดเข็มกลัด หมายเลข 1 เพราะ คุณกำลังเป็นบุรุษหมายเลข 1 ติดป้ายเตือนใจว่า ฉันจะเป็นที่หนึ่งในทุกๆที่ ก่อนเข้านอนทุกครั้ง ท่องคำว่า “ฉันจะเป็น บุรุษหมายเลข 1 ในชีวิตฉัน” อย่าคบกับ บุรุษหมายเลข 2 และ หมายเลข 3 ต้องพิชิตจุดอ่อน คำเยาะเย้น คำถากถางให้ได้ ปลุกใจตนเองทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ว่า คุณคือ บุรุษหมายเลข 1
I Am Number One
I Am My Own Best Salesperson
I Am Number One Person in My Life