ประสบการณ์ที่เป็นทั้งความสำเร็จ และ ความล้มเหลว – ประสบการณ์ชีวิต (1)


ประสบการณ์ชีวิต เป็น หนังสือผลงาน อีกเล่มหนึ่ง ที่ได้รับการกล่าวขานกันมาก เมื่อครั้งที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน นิตยสาร คู่แข่ง ของ ธวัช พลังเทพินทร์ เมื่อ 27 ปีก่อน ( พ.ศ. 2530 ) รวมพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุคส์ ( สำนักพิมพ์สามเกลอ ) โดยที่ตั้งใจเขียนเล่า ประสบการณ์ ในการทำงานแต่ละแห่ง แต่ละที่ ที่เคยทำมา ซึ่งก็มีทั้ง ปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยาก ที่สามารถแก้ไข จนประสบ ความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว ตามแต่กรณี โดยมุ่งที่จะ บันทึกช่วยจำ ให้อ่านกัน

ใน คำนำของผู้เขียน นั้น ผมเขียนเอาไว้ว่า

“…เมื่อสมัยที่เรียนจบปริญญาตรี จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน ซึ่งเดี๋ยวนี้ กลายเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปแล้วนั้น ผู้เขียนไม่เคยคิดหรือดาดหวังมาก่อนเลยว่า จะต้องมาเป็น นักค้า นักขาย นักการตลาด หรือ นักบริหารธุรกิจ เหมือนเช่นที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ คิดแต่เพียงว่า จะเป็นข้าราชการ สังกัด กรมการฝึกหัดครู และสูงสุด ก็คงเป็นได้แค่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น เมื่อมีโอกาส เรียนต่อปริญญาโทที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ต่อมาเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ) ความคิดเรื่องทำ อาชีพ ค้าๆขายๆ ก็ยังไม่มีอยู่อีกเช่นกัน

จนเมื่อพรรคพวกที่ เอสโซ่ มาชวนให้ไปทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เอสโซ่บริการ สมัยที่ ศุลี มหาสันทนะ เป็น ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป ( General Sales Manager ) และเข้ารับการอบรมว่าด้วย วิชาการขายปลีก เป็นครั้งแรกในชีวิต ก็ยังมองอะไรไม่ออก คิดอยู่อย่างเดียวว่า เป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำของโลก และมีระบบการบริหารที่ทันสมัย คงมีโอกาสก้าวไปไกลในโลกกว้างกับเขาได้บ้าง เท่านั้น

เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสกับ โลกธุรกิจ อย่างแท้จริง เมื่อชีวิตหักเหและผกผันตามจังหวะของมัน ผู้เขียนก็ยิ่งได้เรียนรู้และรับทราบ ประสบการณ์ ต่างๆ อย่างมากมาย ตลอดจนได้ ไขว่คว้า หาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ และที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษ

จากการทีมี โอกาส เปลี่ยนงานบ่อย เปลี่ยนนายหลายคน เริ่มตั้งแต่ เอสโซ่ / สากลเคหะธนาธร / สยามประชาคาร ( หมู่บ้านเสนาฯนิเวศน์ ) / เมืองใหม่นวนคร / อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต / ข้างแกงรามา / หนังสือพิมพ์พญาครุฑ จนถึงเครือศรีนคร ในปัจจุบัน

ผู้เขียนได้พบเห็น ปัญหา วิธีคิด การวินิจฉัย การตัดสินใจ แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง สไตล์ หรือ แบบอย่างการบริหาร ของแต่ละที่ แต่ละแห่ง ซึ่งไม่เหมือนกันเลย

เฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่คลุกคลีอยู่ที่ อินเตอร์ไลฟ์ นั้น ได้พบและทำงานร่วมกันกับตัวแทนขายประกันชีวิตทุกระดับ ทุกรูปแบบ รวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในกทม. และต่างจังหวัด ซึ่งได้หล่อหลอมประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เขียน ยิ่งกว่าการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งใดในโลกนี้

ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นทั้งความสำเร็จ และ ความล้มเหลว นั้นเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต และสามารถนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

เมื่อ ธวัช พลังเทพินทร์ โต้โผของคู่แข่ง เปิดโอกาสให้ผู้เขียนนำเอาประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ ที่มีอยู่มาเผยแพร่ ประสบการณ์ชีวิตจึงกลายเป็นรูปเล่มขึ้นมาได้ในขณะนี้

ผู้เขียนมีความเชื่อมั่น ว่า การนำเอาประสบการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่มาถ่ายทอด หรือ ตีแผ่ ให้คนอื่นอ่านนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นแนวทาง ให้คนอื่นๆ ได้ ประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย ไม่ได้มีเจตนาที่จะโอ้อวด ยกย่องตนเอง หรือ โจมตี ให้ร้าย ผู้อื่นเลยแม้แต่นิดเดียว

แต่เพื่อให้เกิดอรรถรส และมี ความครบถ้วนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องอ้างถึง นามบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ตามที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น

การรวมเล่ม ประสบการณ์ชีวิต นี้ ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะยังมีเรื่องราวอีกหลายตอน ที่น่าสนใจติดตาม เช่น กรณี หมู่บ้านเสนาฯนิเวศน์ / ข้างแกงรามา /ซึ่งผู้เขียน จะทยอยเขียนออกมาเมื่อถึงโอกาสนั้น และคงไม่นานเกินรอ

ความดี ของ หนังสือประสบการณ์ชีวิต เล่มนี้ ขอมอบให้ เตี่ย และ แม่ ของผู้เขียน / ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ / อาจารย์พิศวง ฟักทองพรรณ / คุณศุลี มหาสันทนะ / คุณมนัส ลิมปพะยอม / คุณนิวัธน์ โตกระแสร์ / คุณธรรมนูญ ปวนะฤทธิ์ / คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน / คุณเติมศักดิ์ ตุลยวัฒนจิต / คุณสมเกียรติ ลิมทรง / คุณธวัชชัย ถาวรธวัช / มล.อัศนี ปราโมช / คุณวัลลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา / คุณบุญชู โรจนเสถียร / คุณสุธี นพคุณ / คุณชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ / เฮียโส ธนวิสุทธิ์ และ คุณธวัช พลังเทพินทร์ จาก คู่แข่ง