นักขาย 5 ประเภท – นักขายมือเซียน (3)


นักขาย 5 ประเภท

  1. หัวโบราณ ดื้อรั้น ประเภท ไดโนเสา เต่าล้านปี ไม่รู้จักปรับปรุง พัฒนาตนเอง อวดดี ประมาท และ ไม่ค่อยมีเหตุผล
  2. หมั่นอ้างเหตุและผล เป็นนักขาย ประเภท รำไม่ดี โทษปี่ โทษกลอง มีข้ออ้าง ข้อแก้ตัวสารพัด เช่น คุณภาพของสินค้า ราคาของสินค้า สภาพของตลาดและการแข่งขัน
  3. คนใจไม่สู้ ขาด ความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มี แรงจูงใจ  ชอบผัดวันประกันพรุ่ง ขาดวินัย ที่จะดูแล ควบคุมตนเอง ให้ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ไม่รู้วิธี เป็น นักขาย ประเภทที่มี ประสบการณ์ ความรู้ ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ขาด ความกระตือรือร้น
  5. เอาไว้ฝึกได้ เป็น นักขายมือใหม่ ที่มี ความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น พร้อมที่จะรับเอา ความรู้ วิธีการใหม่ๆ มาใช้ เพียงแต่ต้องให้ เวลา เพื่อหา ประสบการณ์ ไปสักระยะหนึ่ง

คุณล่ะ เป็น นักขาย ประเภทไหน ?