งานการขาย เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ – นักขายมือเซียน (1)


นักขายมือเซียน หนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่ผมเขียนให้กับ นิตยสารคู่แข่ง ของ ธวัช พลังเทพินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ( รวมเล่มต่อมา พ.ศ. 2533 ) นั้นได้รับการกล่าวขาน พูดถึงกันอยู่เสมอ เพราะเป็นการแปลและเรียบเรียง ที่นำเอาประสบการณ์จริง ส่วนหนึ่งในการทำงานการขาย มาผสมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงนั้น

ใครที่ยังไม่เคยอ่าน ต้องอ่าน ใครที่เคยอ่าน ก็ควรอ่าน อีกหน หากคุณอ่านหนังสือ นักขายมือเซียน นี้ อย่างพินิจพิจารณา ไม่อ่านเหมือน นวนิยาย หรือ เรื่องสั้น โดยทั่วๆไปและหากคุณ จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่สำคัญ คือ กระดาษจดบันทึก ดินสอ หรือ ปากกา และ จัดเวลา ในการอ่านอย่างจริงจัง

หากคุณอ่านอย่างละเอียด ทุกๆบรรทัด ทุกๆหน้า ในแต่ละบท อย่าง ตั้งใจ คุณก็ได้ อะไร จากมันมากมายหลายอย่าง  บางสิ่ง บางอย่าง อาจเป็น เรื่องสำคัญ ที่มีผลโดยตรงต่อ ตัวคุณ และ การทำงานการขาย ของคุณ หรือต่อ พรรคพวก เพื่อนฝูง ของคุณ ที่เป็น นักขาย อยู่ใน ยุทธจักรการขาย ในปัจจุบัน

เพราะ นักขายมือเซียน นี้ เกิดจาก ประสบการณ์ ในการทำงานของ ผู้เขียน มากกว่า 35 ปี ( ของ ผู้แปล เรียบเรียง มากกว่า 40 ปี ) ที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย มี นักขาย ที่ได้อ่าน ติดตาม ผลงานจาก นักขายมือเซียน เล่มนี้ มากกว่า 350,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลก

เขียนขึ้น จากประสบการณ์ ( Experiences )  หลักการ ( Methods ) และ การค้นคว้า ( Discoveries )  หาความรู้ ทั้งทางตรงและอ้อม จากการทำงานการขายในชีวิตจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมในการขาย ( Sales Culture ) ที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง มี วิวัฒนาการ อย่างหลากหลาย มาพร้อมๆกับ การเปลี่ยนแปลง สภาวะการต่างๆทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio – Economic ) ของโลก

ตัวอย่าง หรือ กรณีศึกษา ที่ยกมาอ้างใน บทความ นักขายมือเซียน นี้ เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นกับ นักขาย เกือบทุกประเภท เกือบทุกสินค้า ครอบคลุมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค และ การบริการฯลฯ  ซึ่งจะทำให้ คุณเกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึง หลักการขาย ศิลปะ การขาย และ เทคนิคการขาย ที่หลากหลายแตกต่างกันไป  จากผลงานที่ได้รับการขอมรับ กล่าวขานกันทั่วโลก

งานการขาย เป็นงานที่สามารถสร้าง รายได้ ความร่ำรวย มั่งคั่ง ให้คุณได้ในทุกกรณี ทุกประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเผชิญกับ ปัญหา อุปสรรค ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งต้องอาศัย องค์ความรู้ ประสบการณ์ ในชีวิตจริง มาช่วย แก้ไข ปรับเปลี่ยน  ซึ่งมีปรากฏอยู่ใน นักขายมือเซียน นี้ อย่างพร้อมมูล

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เทคนิค วิธีการขาย ทั้งหลายทั้งปวงนั้น จะนำเอาไปใช้ให้เกิดผลอย่างที่คาดหวังต้องการได้ทุกเรื่อง คุณจะต้องรู้จัก นำเอาไป คิดวางแผน และ เตรียมการไว้ล่วงหน้า และทำอย่าง เป็นขั้น เป็นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ โอกาสที่คุณจะประสบ ความสำเร็จ สามารถสร้าง ผลงานการขาย ก็จะเป็นของคุณได้ โดยไม่ยาก

ประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้ง 16 อย่างที่ยกมาใน นักขายมือเซียน นี้ จะต้องเริ่มจาก แนวทางที่ถามไว้ 4 ข้อ และมี ตัวอย่าง หรือ กรณีศึกษา อีก เรื่อง  ที่ตั้งไว้เป็นเบื้องต้น ให้คุณได้อ่าน คิด วิเคราะห์ และนำเอาไปใช้ในการขาย คุณจะอ่านแบบคร่าวๆ และข้ามบางบทที่คุณไม่สนใจ หรือคิดว่ารู้แล้วก็ได้ แต่อยากจะบอกว่า ทุกหน้า ทุกตอน นั้น  นักขายมือเซียน ตัวจริง อ่านกันแทบทุกคน

เมื่อคุณอ่านได้จบครบถ้วนแล้ว คุณก็จะสามารถอธิบาย คำถาม ที่ตั้งเป็นโจทย์ไว้ตั้งแต่แรกได้ แม้ว่า กรณีศึกษา ที่ได้ จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่คุณอยากรู้ แต่ก็น่าจะเป็น แนวทาง ให้คุณได้มีโอกาส ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ในครั้งต่อๆไปเพิ่มเติมอีก  ซึ่งอย่างน้อย มันก็เป็น ประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตการขายที่แท้จริง  อันจะทำให้คุณเกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใน หลักการ  กระบวนการ  วิธีการ ในงานการขายได้โดยง่าย

หากคุณมีหน้าที่ใน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน นักขายทุกระดับ คุณก็สามารถนำเอา แนวคิด กรณีศึกษา ทั้งหลาย มาใช้ใน การถกเถียง อภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยน ความเห็น ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะ การแสดงบทบาทสมมุติ ที่จะทำให้ ผู้เรียน หรือเข้าอบรม ได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ ในงานการขายเพิ่มขึ้น

หากคุณอยากจะเป็น นักขายมือเซียน แล้วล่ะก้อ

บทความ นักขายมือเซียน นี้ ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน แต่กลับจะทำให้คุณ มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์การขายที่ท้าทาย ลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไฮโซ หรือมี ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีกำลังซื้อมหาศาล

นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถแข่งขันกับ คู่แข่งขัน ในทุกระดับ ในทุกตลาด และทุกประเภทของสินค้า ที่คุณทำอยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างสบาย

ไฮนซ์ เอ็ม. โกลด์มานน์
เจนีวา พฤศจิกายน 1922 ( พ.ศ. 2465 )  

ไพบูลย์ สำราญภูติ
กรุงเทพฯ 2533